Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Sobota, 23 marec 2019

Dnes má meniny
Adrián
Zajtra má meniny
Gabriela

Štatistiky

Návštevníkov: 236809

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Ľubovniansky hrad
Logo
Vážení návštevníci!

(Naše sprievodné texty hradom)

    Vitajte na starobylom hrade Ľubovňa a prijmite pozvanie na zoznámenie sa s jeho zaujímavou architektúrou a bohatou históriou.
Plán hradu

1. Vysoký barokový bastión so vstupnou bránou
Vysoký barokový bastión    Postavený v polovici 17. storočia. Zabezpečoval prístup do hradu. V prejazde barokovej brány sa nachádzajú pôvodné železom obité vráta, pred ktorými bol umiestnený padací most.
2. Renesančná veža s bránou (lapidárium)

    Do postavenia novej brány (1) tvorila vstup do dolného hradu. V súčasnosti sa do nej vchádza iba bránkou pre peších, pretože väčší vstup zamurovali a zmenili na strieľňu. V prejazde sa nachádzali aj druhé vráta (všimnite si hodnotný renesančný portál), za ktorými bola ešte padacia mreža. V miestnosti je umiestnený základný prehľad stavebného vývoja hradu, ktorý predstavuje jeho tri etapy – gotickú, renesančnú a barokovú. Vystavené renesančné a barokové tabule zo 16. a 17. storočia prezentujú zásluhy jednotlivých starostov o opravu, resp. výstavbu hradu:
    č.1: renesančná tabuľa starostu Jana Bonera o obnove hradu po požiari z roku 1555 (uprostred je kráľovský znak Žigmunda II. Augusta),
    č.2 – č.7: pamätné tabule starostov Lubomirských.

3. Východný barokový bastión
    Postavený v polovici 17. storočia. Zabezpečoval obranu hradu z východu. Pred jeho ybudovaním plnila rovnaké poslanie okrúhla bašta (4).

4. Renesančná bašta (rondel)
    Okrúhlu baštu vystavali obyvatelia Starej Ľubovne v roku 1528. Pôvodne sa v jej dolnej časti nachádzali tri veľké delové strieľne. Po vybudovaní východného bastiónu (3) stratila svoju pôvodnú obrannú funkciu a jednu z troch strieľní prebudovali na bránu, ktorou sa prechádzalo z prvého na druhé nádvorie.

5. Historická expozícia: Sedem storočí hradu Ľubovňa (1307) – 2007 (prehľad najdôležitejších udalostí v dejinách hradu)
    - okolo roku 1307: postavenie hradu uhorským magnátom Omodejom Abom
    - 1311: prvá písomná zmienka o hrade
    - 1323 -1343: hrad v majetku Drugethovcov 1
    - 1364: uhorský panovník Ľudovít Veľký (1) udelil mestské výsady Starej Ľubovni
    - 1392: uhorská kráľovná Mária navštívila hrad
    - 1396: uhorský kráľ Žigmund Luxemburský navštívil hrad 2 - 3
    - 1412: hrad sa stal miestom stretnutia panovníkov Uhorska (Žigmund Luxemburský - 2) a Poľska ( Vladislav II. - 3), ktorí tu podpísali zmluvu o mieri 4 - 5
    - 1412: Žigmund Luxemburský za pôžičku 37 000 kôp českých grošov dal do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi II. hrad Ľubovňu; mestá Stará Ľubovňa, Podolínec, Hniezdne a ďalších 13 spišských miest (zálohová listina - 4, pečať Provincie XIII spišských miest - 5) 6 - 9
    - 1412: hrad sa stáva sídlom správcov (starostov) zálohovaného územia (stredoveká podoba hradu - 6)
    - 1494: poľský kráľ Ján Albert (7) navštívil hrad v čase, keď starostovstvo bolo v rukách poľského šľachtického rodu Kmitovcov (1478 - 1553 s výnimkou krátkeho obdobia) (podoba hradu z roku 1520 - 8, pečať Petra Kmitu III. - 9) 10 - 11
    - 1553: obnovu hradu po požiari nariadil za starostovania Jána Bonera poľský panovník Žigmund II. August (10) (pamätná tabuľa o obnove hradu – 11) 12 - 15
    - 1591 – 1745: správa zálohovaného územia sa dostáva do rúk poľského šľachtického rodu Lubomirských (12-15a) (hradný zvon s menom Teodora Lubomirského – 15b) 16
    - 1656: hrad navštívil poľský kráľ Ján Kazimír (16) v čase, keď tu boli uschované poľské korunovačné klenoty (1655-1661)
    - 1658: poľský snem zaradil hrad medzi šesť pevností, udržiavaných na náklady štátu 17
    - 1683: hrad navštívil poľský panovník Ján Sobieski (17)
    - 1768: na hrade bol väznený Móric Beňovský 18 - (podoba hradu z polovice 18. storočia) 19
    - 1772: za panovania uhorskej kráľovnej Márie Terézie (19) sa pri prvom delení Poľska ukončilo 360 rokov trvajúce obdobie poľskej správy nad zálohovaným územím
    - 1819: hrad odkúpil od štátu J. F. Raisz - 1882 – 1945: hrad v majetku poľských šľachticov Zamoyských - 1945: hrad prevzal štát

6. Barokový palác
    V prejazde brány sa nachádza pamätná tabuľa z roku 1642, zvečňujúca zásluhy Stanislava Ľubomirského o výstavbu tohto paláca s bránou (6). Na jeho prízemí je inštalovaná expozícia cechov a remesiel.

7. Západný renesančný bastión
Západný renesančný bastión    Postavený v polovici 16. storočia podľa projektov znamenitého staviteľa Antona Vlacha – Italica. Zabezpečoval obranu hradu z juhu a západu. V jeho hornej časti sa nachádzalo 8 delových strieľní. Po obvode vyúsťujú prieduchy, resp. šachty, ktoré zabezpečovali odvetrávanie kazematov (8).


8. Kazematy (podzemné chodby)

V chodbách renesančného bastiónu sa nachádzalo 8 delových strieľní. Západný bastión tvoril so svojimi 16 strieľňami pilier obrany hradu.

9. Neskorogotická brána
    Od 15. storočia tvorila vstup do horného hradu. Zachoval sa z nej portál – tzv. oslí chrbát. V 16. storočí bola renesančne prestavaná. V súčasnosti je tu umiestnená voziareň.

10. Výstavná sieň
    Pôvodne sa v týchto priestoroch nachádzali miestnosti pre hradnú stráž.

11. Gotický palác
    V strede starého hradu sa nachádzajú ruiny gotického paláca zo 14. storočia. Po požiari roku 1553 bol palác renesančne prestavaný. V suteréne paláca sa zachovali tri klenuté pivnice, na prízemí boli skladovacie priestory, na prvom poschodí sála s veľkými oknami a v podkroví izby. Z paláca sa dalo prejsť do veže (12) tromi vstupmi – na prízemí, prvom a treťom poschodí.

12. Gotická veža – bergfried (nebojsa)Gotická veža – bergfried (nebojsa)
    Postavená na začiatku 14. storočia. Neskôr k nej pristavali tri oporné piliere. Prízemie slúžilo ako sklad streliva. Nad ním bol ďalší sklad, kam sa vstupovalo z prvého poschodia gotického paláca. Na druhom poschodí bolo väzenie, ktoré v roku 1768 spoznal aj známy dobrodruh Móric Beňovský. Na treťom poschodí bola strážnica, na štvrtom sklad pušného prachu, na piatom miestnosť s dvoma delami a na šiestom trubačova izba (v súčasnosti výhľadňa). Z veže je pekný výhľad na Tatry a Tri koruny v Pieninách.


13. Barokový palác – expozícia historického nábytku

    Prezentovaný nábytok pochádza prevažne z čias pôsobenia posledných majiteľov hradu – Raiszovcov a Zamoyských.

14. Baroková kaplnka
Baroková kaplnka    Kaplnka sv. Michala archanjela bola postavená v roku 1647, čo nám dokumentuje text oválnej tabule nad vstupom do kaplnky. Pred ňou sa nachádza cintorín, kde je pochovaný aj jeden z majiteľov hradu – Juraj Raisz. Z pôvodného inventára kaplnky sa zachovali tri barokové oltáre a krstiteľnica.


15. Hradná studňa

    Vyhĺbená v stredoveku. V minulosti bola jej hĺbka 150 m. V súčasnosti je jej hĺbka 5 metrov. V písomných prameňoch sa spomína od 16. storočia, keď v jej susedstve stála pekáreň (1556).

16. Renesančný palác
Renesančný palác    Postavený po roku 1553 podľa projektov vynikajúceho architekta Jána Frankensteina. V dolnej časti bol v skale vysekaný pivovar, nad ním sa nachádzala pekáreň, nad pekárňou kuchyňa a sklady. V najvrchnejšej časti reprezentačná sieň a obytné miestnosti.


17. Expozícia Zamoyských

    V hornej časti vysokého bastiónu je umiestnená expozícia venovaná posledným súkromným majiteľom hradu – Zamoyským.
 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Hrad a skanzen v Starej Ľubovni
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.