Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Utorok, 26 marec 2019

Dnes má meniny
Emanuel
Zajtra má meniny
Alena

Štatistiky

Návštevníkov: 236858

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist
História

7 storočí hradu Ľubovňa


1307 - 2007

 

Logo

1307 - 1342

Ľubovniansky hrad dal postaviť okolo roku 1307 uhorský magnát Omodej Aba. V roku 1311 sa po prvýkrát spomína pod názvom Liblou. Počas konfliktu medzi Omodejovcami a Karolom Róbertom v roku 1312 dobyli hrad kráľovskí vojaci. Prvý známy kastelán Tomáš Sečiansky (Szécsényi) sa spomína v roku 1313. Pravdepodobne v rokoch 1314 - 1319 spravoval hrad komes Mikuláš, syn Dionýza zo Žehry. Od roku 1323 do roku 1342 patril magnátskemu rodu Drugethovcov, Filipovi (1323 - 1327) a Viliamovi (1327 - 1342).

Omodejovci (1307 - 1312)

Drugethovci (1323 - 1342)

1342 - 1412

Od roku 1342 do záveru 14. storočia spravovali hrad kráľovskí kasteláni. V roku 1384 sa stal miestom rokovania brandenburského markgrófa Žigmunda Luxemburského so zástupcami poľskej šľachty. V roku 1392 na hrade pobudla istý čas kráľovná Mária a v roku 1396 panovník Žigmund Luxemburský. V závere 14. storočia podaroval Žigmund hrad Mikulášovi Horváthovi, v roku 1403 mu ho však odobral. V rokoch 1408 - 1410 bol v majetku Žigmundovho tajného kancelára Imricha z Perína. V marci roku 1412 na hrade uzavrel Žigmund mierovú zmluvu s poľským panovníkom Vladislavom Jagiełłom.

Horváthovci (pred 1399 - 1403)

Perínskovci (1408 - 1410)

1412 - 1591

V novembri roku 1412 vydal Žigmund Luxemburský listinu, na základe ktorej sa dostal hrad s panstvom a so 16 spišskými mestami za pôžičku 37 000 kôp pražských grošov do zálohu poľskému kráľovi. Centrom správy zálohovanej časti Spiša sa stal Ľubovniansky hrad, na ktorom sídlili spišskí starostovia. K najvýznamnejším z nich v 15. a 16. storočí patrili Zawisza Czarny z Garbowa, Peter II. Kmita, Peter III. Kmita a Jan Boner. V 15. storočí navštívili hrad poľskí panovníci Vladislav Jagiełło (1412, 1419) a Ján Albrecht (1494). Po požiari v roku 1553 nariadil kráľ Žigmund August jeho obnovu starostovi Janovi Bonerovi. Na renesančnej prestavbe hradu sa podieľali taliansky majster Anton Italicus a kráľovský stavebný majster Ján Frankenstein.

1591 - 1772

V roku 1591 sa spišským starostom stal Sebastián Lubomirski, ktorého rod získal Spišské starostovstvo do dedičnej držby. Na začiatku 17. storočia dal Sebastián hrad opraviť. Rozsiahlu ranobarokovú prestavbu nariadil po roku 1642 Stanislav Lubomirski. Podieľal sa na nej aj viedenský staviteľ Pochsberger. V roku 1655 Juraj Sebastián Lubomirski zabezpečil prevoz poľských korunovačných klenotov na Ľubovniansky hrad, kde boli uschované do roku 1661. V 17. storočí navštívili hrad panovníci Ján Kazimír (1656) a Ján Sobieski (1683). V roku 1746 podaroval panovník August III. hrad svojej manželke Márii Jozefe. Opravné práce v polovici 18. storočia viedol taliansky architekt Francesco Placidi. V roku 1764 sa stal majiteľom Spišského starostovstva Kazimír Poniatowski. V roku 1769 obsadilo hrad uhorské vojsko, čím sa fakticky ukončila poľská správa zálohovanej časti Spiša. Oficiálna reinkorporácia zálohovaného územia k Uhorsku sa uskutočnila v súvislosti s prvým delením Poľska v roku 1772.

 

Lubomirskovci (1591 - 1745)

1772 - 2007

V roku 1777 prevzala hrad do svojej správy Košická komora. V roku 1819 ho štát ponúkol na predaj. Jeho novým majiteľom sa stal uhorský šľachtic Juraj Felix Raisz. Raiszovci vlastnili hrad do roku 1880. V roku 1882 ho kúpil od mesta Stará Ľubovňa poľský šľachtic Andrej Zamoyski. Jeho syn Ján, ktorého manželkou sa v roku 1929 stala španielska princezná Izabela, vlastnil hrad do roku 1945. Prvá expozícia Ľubovnianskeho múzea, ktoré vzniklo zásluhou Andreja Čepiššáka v roku 1956, bola návštevníkom sprístupnená na hrade v roku 1966.

Raiszovci (1819 - 1880)

Zamoyskovci (1882 - 1945)

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Hrad a skanzen v Starej Ľubovni
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.