Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish
  • Fran�ais

Meniny dnes oslavuje

Utorok, 26 marec 2019

Dnes má meniny
Emanuel
Zajtra má meniny
Alena

Štatistiky

Návštevníkov: 230286

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
História
    Prvá písomná zmienka o obci Odorín je známa z r. 1263. Zo súvislosti je isté, že v tomto roku bol Odorín už významnou usadlosťou a mal vytvorené podmienky, aby bol pojatý do organizujúceho „Spoločenstva spišských Sasov", ktoré dostalo svoje veľké privilégium v r. 1271. V roku 1465 sa obec stala súčasťou „Spišského hradného panstva".

V stredoveku patril Odorín medzi spišské mestečká a mal veľmi významnú faru. Odzrkadľuje sa to aj na architektúre kostola z 13. storočia. Koncom 14. storočia loď zaklenuli na stredný stĺp. Stavebná činnosť kostola vyvrcholila v roku 1807, kedy bola pribudovaná kaplnka Panny Márie Snežnej, s krásnym portálom. V interiéri je neskorogotická socha Madony z roku 1460-1480. Oltár sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.

V rámci všeobecnej maďarizácie názvov obcí dostal Odorín v roku 1906 úradný názov Szepes Edelény.

V roku 1917 sobášom dcéry Vidora Csákyho za ákoša Wielanda z Markušoviec prechádza správa odorínskeho veľkostatku na Wielandovcov z Markušoviec. Z obdobia veľkostatku je dodnes zachovaná „ Zemianska kúria so sýpkou", evidovaná v zozname kultúrnych pamiatok, ktorá si však vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Elektrifikácia obce bola v roku 1941. V roku 1956 sa z katastra Odorína vyčlenila časť Oľšo s rozlohou 186 ha a bola pričlenená k Markušovciam. Keď sa vytvoril kataster obce Rudňany, prešlo doň 537 ha. Tým sa zmenšil kataster Odorína.

V roku 1993 bol schválený erb a zástava obce Odorín. Vychádza zo starej pečate mestečka Odorín z roku 1689, na ktorej je vyobrazená postava sv. Mikuláša ( patrón miestneho kostola ), držiaceho v rukách svoj atribút - tri zlaté gule na knihe.

Súčasný erb Odorína tvorí tento atribút: strieborná kniha, na ktorej sú tri zlaté gule. Všetko je umiestnené na červenom štíte. Tieto tri farby tvoria aj zástavu obce Odorín.

Obec Odorín je súčasťou Združenia obcí MIKROREGIÓN MILOJ SPIŠ, ktorého je zároveň aj sídlom. ( Miloj - zaniknutá dedinka pri Spišskom Hrušove, z ktorej sa zachovala len veža kostola ).

Vzhľadom na význam a polohu obce v štruktúre osídlenia Hornádskej kotliny, podstatný nárast nákladov na bývanie v mestách a vysokú mieru nezamestnanosti v regióne, predpokladáme postupný návrat pôvodných obyvateľov a ich detí z okolitých miest do obce. Obec Odorín má schválený Územný plán, na základe ktorého pripravuje lokality na individuálnu bytovú výstavbu ( problémom ďalšej výstavby sú najmä súkromné pozemky, vlastníci ktorých prevážne nemajú záujem aktuálne prehodnocovať svoj vlastnícky vzťah a prispôsobovať sa k aktuálnej potrebe, či požiadavke záujemcov o IBV ).

Kultúrno - spoločenské a športové aktivity: Obec pravidelne organizuje následovné podujatia:

Obecný fašiangový ples, ktorý organizuje spolu so Základnou a Materskou školou v Odoríne, ktorej výťažok venuje ZŠ a MŠ.

Stavanie mája - stále v predvečer sviatku Turíc.

Oslava jubilantov obce.

Minifutbal medzi ulicami a hokejový turnaj medzi ulicami.

V obci máme registrované futbalové mužstvo žiakov, dorastencov a dospelých. Futbalové mužstvá hrávajú v najvyšších okresných súťažiach, kde si počínajú veľmi dobre.

Obec v roku 2003 ( v auguste ) oslávila 740. výročie od svojej prvej písomnej zmienky. Bola to veľmi pekná oslava so sprievodom, sv. omšou, a bohatým kultúrnym programom na miestnom ihrisku. Oslava bola spojená aj so 125. výročím vzniku Hasičského zboru v Odoríne, ktorý aj v tomto období je plne organizovaný a vyvíja záslužnú činnosť pre občanov Odorína.

V roku 2008 obec Odorín oslávi 745 výročie od svojej prvej písomnej zmienky. V rámci tohto výročia bude organizovať aj ďalší šiesty ročník kultúrno-spoločenskej akcie so susednými obcami pod názvom „ Za agroturistikou a vidieckym turizmom do ... Odorína „

Významné firmy v obci sú:

- POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO „ROZKVET" SO SÍDLOM V ODORÍNE

- Drobné prevádzky remeselnej A OBCHODNEJ činnosti

V obci bol vybudovaný pamätník padlým občanom z obce v II. Svetovej vojne.

V roku 1994 bola odhalená pamätná doska na rod. dome pplk. Michala Kubinu, príslušníka R.A.F., ktorý tragický zahynul v boji proti fašizmu ako rotný v 311 bombardovacej peruti Anglického kráľovského letectva.

V roku 2001 sme konečne aj v našej obci začali s budovaním verejného vodovodu a v roku 2003 s budovaním kanalizácie. Sú to naše prioritné stavby, ktoré plánujeme dostavať predovšetkým za štátnej pomoci a eurofondov.

V roku 2007 plánujeme ukončiť výstavbu Domu nádeje,

V sále miestneho poľnohospodárskeho družstva sa konajú svadobné hostiny,

V katastri susednej obce Danišovce vlastní poľnohospodárske družstvo chatu, ktorú prenajíma ( kontakt: 053/4425246 ),
 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Odorín
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.