Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Utorok, 19 marec 2019

Dnes má meniny
Jozef
Zajtra má meniny
Víťazoslav

Štatistiky

Návštevníkov: 205337

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
História
    Osídlenie územia mesta a jeho okolia siaha až do praveku, svedectvom čoho je nález skameneného odliatku mozgovne lebky neandertálskeho človeka v travertínovej kope v Hrádku v Gánovciach pri Poprade. Odvtedy sa vlastne život na tomto území nezastavil. Pracovné nástroje, keramika a zbrane – všetko svedčí o tom, že na území Popradu a jeho blízkeho okolia pulzoval život a vládol čulý obchodný ruch už tisícročia pred Kristom. Tento neustal ani po prelome letopočtov, o čom svedčí posledný unikátny archeologický nález v Poprade-Matejovciach – kniežacia hrobka zo 4. storočia po Kr. Podtatranské múzeum v Poprade, jedno z najstarších múzeí na Slovensku, ponúka odborne spracovanú expozíciu tohto unikátneho nálezu.
Prvá písomná zmienka o existujúcej osade Poprad pochádza z roku l256. Mesto Poprad sa od 14. storočia vyvíjalo ako mnohonárodnostný celok, v priebehu storočí s prevažujúcou tou ktorou národnosťou - slovenskou, nemeckou, maďarskou, poľskou.

Jednotlivé mestské časti dnešného Popradu si zachovávali základné rysy stredovekých mestečiek. Najstaršou a súčasne historicky najcennejšou časťou mesta je Spišská Sobota, ktorá si zachovala svoje prvenstvo až do konca 19. storočia. Dnes predstavuje spolu s Kostolom sv. Juraja a dielami Majstra Pavla z Levoče jeden z najlepšie zachovaných stredovekých urbanistických celkov na Slovensku.

Mestská časť Veľká bola pred kolonizáciou najväčším z okolitých mestečiek. Už v 15. storočí bola vyvinutým a bohatým mestom. Najväčší rozvoj, ktorý bol zapríčinený najmä zásluhou remeselníkov a obchodníkov, nastal v 17. storočí. Z remesiel v meste sa najviac preslávilo modrotlačiarstvo, ktoré bolo najkvalitnejšie na celom Spiši. Veža a múry lode Kostola sv. Jána Evanjelistu sú neskororománskeho pôvodu – z druhej polovice 13. storočia. Historicky cenná je v kostole bronzová gotická krstiteľnica z roku 1439.

V Strážach pod Tatrami vretenovité námestie obkolesujú renesančné a priechodové domy. Kostol sv. Jána Krstiteľa je pôvodne gotický. Zo 14. storočia sa však zachovala iba veža.

Vzácnou historickou pamiatkou Matejoviec je Kostol sv. Štefana, ktorý sa spomína už v roku 1287 a v ktorom sa nachádza bronzová krstiteľnica zo 14. storočia s vrchnákom z 18. storočia. Renesančná zvonica, v ktorej je gotický zvon je zo 17. storočia, je významnou ozdobou tejto mestskej časti. 

Staré mesto

V malebnom predpolí Vysokých Tatier sa od roku 1946 začali písať dejiny tzv. veľkého Popradu, ktorý sa do vedomia obyvateľov Slovenska, ale aj do vedomia medzinárodnej pospolitosti, zapísal ako brána do najmenších európskych veľhôr.
Poprad, o ktorom sa zachovala prvá písomná zmienka z roku 1256, bol 690 rokov, teda celý stredovek a novovek (až do roku 1946) len jedným z miest, ktoré tvoria dnešné 56-tisícové mesto.
Približne na mieste súčasného Popradu jestvovala už dávnejšie, najneskoršie však v prvej polovici 13. storočia, slovenská obec Poprad. V roku 1276 dnešný Poprad pozostával ešte z dvoch od seba nezávislých obcí : z Popradu a z Nemeckej Vsi. Tieto dve obce splynuli akiste koncom 19. storočia.
Začiatky historického Popradu, ktorý nebol v súmestí ani najväčším ani najdôležitejším, spadajú až do roku 1209, kedy sa názov „Poprad“ vyskytol v najstaršej listine týkajúcej sa územia Spiša, v ktorej panovník dáva prepoštovi Adolfovi a jeho sestre rozsiahle územia na Spiši ležiace nad Popradom. Legenda hovorí, že na území dnešného Popradu uprostred lesov bola pútnická kaplnka sv. Egídia, čo tu ostala po pôvodnom kláštore, ktorý spustošili Tatári. Poľovačka na Spiši sa vraj začínala 1. septembra zvonením zvonov kaplnky sv. Egídia. Legenda vychádza z patrocínia popradského kostola, ktorý je skutočne zasvätený sv. Egídiovi. Kult sv. Egídia v Poprade veľmi pravdepodobne súvisí s jeho polohou na križovatke obchodných ciest.
V roku 1412 sa Poprad dostal spolu s ďalšími mestami Spiša do poľského zálohu.
Vedúce postavenie mesta Poprad ako východiskového mesta do Vysokých Tatier a hlavného uzla regionálnych komunikácií sa definitívne upevnilo po výstavbe Košicko - bohumínskej železnice.
1. januára 1923 sa na základe Vládneho nariadenia č. 257/1922 stala z mesta so zriadeným magistrátom veľká obec Poprad.

Spišská SobotaNámestie Spišská Sobota

Mestská časť bola v minulosti svojou výhodnou polohou predurčená na obchodovanie. Obchodovalo sa tu s tovarom z krajín od Baltu až po Stredozemné more. Z významných osobností, ktoré odtiaľto pochádzali, spomenieme slávny rod Brokoffovcov. Istý čas tu pobudol aj uhorský kráľ Matej. Zo Spišskej Soboty pochádzal známy slovenský cestovateľ Móric Beňovský. Prvá zmienka o tejto mestskej časti je totožná s prvou zmienkou o Poprade,viaže sa k roku 1256. Počet obyvateľov mestskej časti je asi 2700.

Historicky najstaršou a najvýznamnejšou časťou mesta Poprad je Spišská Sobota, ktorá si uchovala historický ráz do dnešných dní. Spišskosobotské námestie krášlia do dnešných dní domy vybudované v renesančnom období. To prilákalo mnohých filmových režisérov, aby tu natočili historické scény do svojich filmov. Nachádza sa v severovýchodnej časti mesta nad riekou Poprad. K významným pamiatkam patrí Kostol sv. Juraja, v ktorom môžeme obdivovať neskorogotické krídlové oltáre a hlavný oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče. Celá mestská časť je vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Stráže pri Poprade

Historicky najmladšou mestskou časťou mesta Poprad sú Stráže, ktoré boli podľa historických prameňov slovenskou strážnou osadou. Prvá zmienka je z roku 1276. Jediným zdrojom obživy pre obyvateľov bolo poľnohospodárstvo. Stráže sú situované na návrší na juhovýchode Popradu. Dominantami sú renovovaná budova radnice a Kostol sv. Jána Krstiteľa na Strážskom námestí. Stráže poskytujú dobrý výhľad na celé mesto Poprad. Dnes sú Stráže druhou najmenšou mestskou časťou s asi 600 obyvateľmi.

Veľká

Jej historický vznik a vývoj sa podobá dejinám susedných osád. Prvá zmienka je zaznamenaná v roku 1268. Osada prežila mnoho živelných pohrôm, no zažila aj obdobia hospodárskeho rozkvetu. Veľká sa môže pochváliť v minulosti rozvinutou remeselníckou výrobou a obchodom. Práve tu bol postavený obecný mlyn. Mestečko sa preslávilo modrotlačiarstvom, ktoré súviselo s výrobou domáceho plátna. V roku 1876 tu bolo založené prvé mestské múzeum - základ dnešného Podtatranského múzea.
Na námestí obstavanom starými meštianskymi domami s typickými štítovými strechami dominuje Kostol sv. Jána Evanjelistu. Poloha Veľkej na severnom kraji mesta zabezpečuje ničím nerušený výhľad na scenériu tatranských končiarov. Počtom obyvateľov asi 4400 je po mestskej časti Poprad najľudnatejšou časťou mesta.

Matejovce

Prvá zmienka o osade je z roku 1251. V mestskej časti Matejovce môžete obdivovať renesančnú zvonicu zo 17. storočia a Kostol sv. Štefana. Priemysel sa v mestečku začal rozvíjať v dielňach nemeckých kolonistov. Z jednoduchých dielní z polovice 19. storočia vznikla začiatkom 20. storočia priemyselná výroba smaltovaných výrobkov, poľnohospodárskych potrieb a železiarskeho tovaru v jednej z najväčších továrni na Slovensku. Dnešný moderný závod na výrobu práčiek a iných elektrospotrebičov je významným zamestnávateľom ľudí v regióne. Mestská časť je situovaná na severovýchodnom okraji Popradu, má asi 2900 obyvateľov.

KvetnicaKvetnica

Je známa až od konca 19. storočia. Je miestom oddychu pre obyvateľov Popradu. Od konca 19. storočia je známa svojimi klimatickými kúpeľmi, od polovice 20. storočia sa tu liečia ochorenia pľúc a dýchacích ciest. Lesopark v Kvetnici slúži ako rekreačná a oddychová zóna.
Na kopci Zámčisko nad Kvetnicou by sme ešte našli pozostatky hradiska z doby železnej a strážnej veže husitov z 15. storočia.
Mestská časť sa náchádza južne od Popradu. Počtom asi 260 obyvateľov je to najmenej zaľudnená mestská časť.

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Poprad
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.