Wstęp
Wstęp
TatrySpisz należy do najładniejszych regionów na Słowacji. Charakteryzuje się niezwykłą przyrodą, dużą ilością zabytków kultury oraz zachowaniem tradycji ludowych. Jego północne krańce wyznaczają szczyty Tatr Wysokich, a dalej na wschód Tatry Bielskie i Pieniny z rzeką Dunajec. Najdalej wysunięty na wschód obszar Spiszu to Góry Lewockie. Jego południową granicę stanowi pasmo Rudaw Spisko-Gemerskich i Słowacki Raj. Spisz można zlokalizować również przez dorzecza jego dwóch największych rzek – Popradu i Hornadu. Typowe dla tego regionu jest to, że rzeki płyną w kierunku północnym i wschodnim, podczas gdy np. rzeki na Liptowie – w kierunku zachodnim.

Największą turystyczną atrakcją są Tatry, które co roku przyciągają tłumy gości. Słowacki Raj, jak i Pieniny są znane ze swojej wyjątkowej atmosfery. Na obszarze Rudaw Spisko-Gemerskich, przez stulecia eksploatowano metale szlachetne, miedź i złoto. Na Spiszu znajdują się też liczne źródła mineralne. Do picia wykorzystuje się wodę z miejscowości Baldovce i Stará Ľubovňa, źródła termalne z Vrbova służą na potrzeby rekreacji, zaś wody lecznicze w miejscowości Vyšné Ružbachy stały się podstawą rozwoju nowoczesnego uzdrowiska.Pltníci

Spisz jest także znany z pięknych lasów oraz bogactwa fauny i flory. Dzięki unikatowym kompleksom przyrodniczym, można tu znaleźć liczne chronione gatunki roślin i zwierząt.

Z demograficznego punktu widzenia, Spisz jest bardzo różnorodny, szczególnie pod względem etnicznym i wyznaniowym. Słowacy stanowili tu (i nadal stanowią) większość. Koloniści niemieccy przybywali na te ziemie w XII wieku. Na północnych krańcach żyją górale, ich narzecze jest bliskie językowi polskiemu. Począwszy od wieku XIV zaczęli się tu osiedlać Rusini, którzy przynieśli ze sobą chrześcijaństwo wschodnie. Na Spiszu żyła też liczna społeczność żydowska. Od XV wieku zwiększała się populacja Romów. Na tych terenach żyją obok siebie wierni wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy wyznania augsburskiego, dawniej było też wielu wyznawców religii mojżeszowej. Ta różnorodność w społeczeństwie sprawiła, że powstało tu niezwykłe bogactwo wartości kultrowych, typowych dla tego obszaru.Hrad v Starej Ľubovni

Cenne zabytki znajdziemy prawie w każdej wsi. Na Spiszu są też obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Zamek Spiski, Kapituła Spiska, Spiskie Podgrodzie, Żehra, Dobszyńska Jaskinia Lodowa). Ponadto część zabytków zostało uznanych za zabytki kultury narodowej, np. dzieła Mistrza Pawła z Lewoczy, Zamek Spiski, liceum ewangelickie oraz kościół artykularny w Kieżmarku. Prawie połowa z zabytkowych zespołów miejskich na Słowacji, znajduje się na terenie Spiszu. Lewocza była jednym z ważniejszych królewskich wolnych miast w państwie węgierskim. Kieżmark pełnił funkcję oświatowe. Za duchowe centrum Spiszu uważano Kapitułę Spiską, która do dziś pełni rolę kościelnej stolicy regionu. Ośrodkiem górnictwa była Gelnica.Spišský hrad Spiska Sobota stanowi historyczne centrum Popradu. Zarówno Poprad, jaki i Spiska Nowa Wieś stały się od niedawna rozwiniętymi miastami.

 
 

 


Ankieta

Páči sa Vám turistická stránka regiónu Spiš?
 

Prognoza pogody

Kursy NBS

Realityceny podľa: x-reality.sk
© 2019 Región Spiš - Spis.eu.sk
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.