Výber jazyka

 • Slovak utf-8
 • English
 • German formal - Sie
 • Polish
 • Magyar

Meniny dnes oslavuje

Piatok, 22 marec 2019

Dnes má meniny
Beňadik
Zajtra má meniny
Adrián

Štatistiky

Návštevníkov: 319967

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Heraldika - symboly mesta

Z publikácie SYMBOLY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Podľa zákona SNR zo 6. septembra 1990 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §22 ods.2 v znení neskorších zmien a doplnkov „Mestá používajú spolu s názvom označenie „mesto". Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu".

Aj mesto Spišská Nová Ves v zmysle uvedeného zákona má svoje symboly:

 • erb mesta,

 • pečať mesta,

 • mestské insígnie - primátorská reťaz,

 • mestská zástava.

 
ERB MESTA A PEČAŤ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Erb

Erb mesta je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Keďže vývoj pečate je závislý na vývoji erbu, ich vývoj až po súčasnosť bude popisovaný spoločne v tejto kapitole. 

Každé mesto, či štát má svoj erb. Erb je heraldický znak, ktorý symbolizuje určitú jeho významnú črtu. Mestský erb vyrytý v pečatidle overoval mestskú listinu, erbová pečať dodávala dokumentu silu a záväznosť. Mestský erb vytesaný na budove oznamoval, že ide o objekt patriaci mestu - o radnicu, zvonicu, vežu a ďalšie.

Heraldicky správny erb mesta Spišská Nová Ves pozostáva: zhora drží štít patrónka mesta - korunovaná Panna Mária s gloriolou okolo hlavy a so žezlom v ľavej ruke. Štít je modrý so zeleným trojvrším. Na bočných kopcoch je po jednom striebornom kladive, zo stredného kopca vyrastajú tri zlaté ruže. Kým sa heraldicky správny erb dostal do uvedenej výtvarnej podoby, prešiel niektorými zmenami a určitým vývojom.

Erb poznáme už z jednej pečate zo začiatku 15. storočia. Uvedené zásady platné v heraldickej tvorbe sú základnými črtami erbového práva, ktoré síce nebolo kodifikované, ale vžité, pritom sa však dôsledne dodržiavalo. Erbové právo sa stalo kritériom pri posudzovaní prameňov heraldickej povahy a jeho poznanie dopomohlo k definitívnemu uzavretiu problematiky vzniku erbov v tom zmysle, že erb je produktom stredoveku. Zásady erbového práva sa v heraldickej tvorbe dôsledne rešpektujú až do konca 15. storočia.

Obdarovanie mesta erbom koná panovník osobitnou listinou - armalesom - erbovou listinou. Takúto armálnu listinu mala i Spišská Nová Ves. Bola vydaná pravdepodobne za vlády Ľudovíta I. (1342-1382).

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa svojím historickým rozhodnutím vrátilo k používaniu heraldicky správneho erbu mesta Spišská Nová Ves, keď na svojom zasadnutí dňa 30. 10. 1991 schválilo uznesením MsZ č. 59-30-10/91 súčasne platnú podobu erbu mesta, ktorý podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca výtvarne spracoval Ján Rastislav Stehlík. Uvedenú podobu erbu odsúhlasila aj Heraldická komisia MV SR svojím písomným stanoviskom zo dňa 1. 11. 1991.

Pokiaľ ide o pečať mesta, táto sa nezachovala a pri príležitosti osláv 725. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves bola vyhotovená nová pečať - pečatidlo, ktorú podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca vyhotovil akademický sochár Imrich Svitana.

Pečať je okrúhla, s kruhopisom v latinčine "SIGILLUM CIVITATIS VILLA NOVA", čo znamená "Pečať mesta Spišská Nová Ves". Uprostred pečate je stvárnený úplný erb mesta Spišská Nová Ves v súčasne platnej podobe. Pečať uchováva primátor mesta. Toto pečatidlo sa v súčasnosti používa pri slávnostných príležitostiach pri pečatení listín s pečatným voskom.

Prvé odtlačky tejto pečate boli použité na vyhotovenie pozvánok pri príležitosti znovu otvorenia zrekonštruovaného objektu Radnice v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo 14. 6. 1996. V bežnom korešpondenčnom styku sa v súčasnosti používajú gumové pečiatky.


INSÍGNIE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Insígnie mesta Spišská Nová Ves, tiež nazývané primátorská reťaz, sú ďalším symbolom mesta. Pozostávajú z medaily, na ktorej je erb mesta a ohniviek tvoriacich reťaz, na ktorých sú symboly reprezentatívnych cechov, ktoré pôsobili v Spišskej Novej Vsi v minulých storočiach.

Keďže pôvodné symboly, medzi nimi aj insígnie mesta sa nezachovali, pri príležitosti osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vyhotovené nové mestské insígnie - primátorská reťaz, na ktorej ohnivkách sú symboly nasledovných cechov: baníkov, kamenárov, zvonolejárov, čižmárov, stolárov, kovolejárov a garbiarov.

Primátorskú reťaz podľa ideového návrhu PhDr. Jozefa Kuruca vyhotovil akad. sochár, rodák zo Spišskej Novej Vsi, Imrich Svitana.

Primátorskú reťaz uchováva primátor mesta. O spôsobe jej používania hovorí samostatný predpis.

 
VLAJKA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  VlajkaK mestským symbolom patrí tiež vlajka mesta Spišská Nová Ves. Pôvodne používané farby mestskej vlajky boli biela a modrá, ktoré vzchádzali z modrej farby štítu erbu a z bielej farby baníckych kladív a vázy v erbe.

Keďže podľa vexilologických pravidiel sa farby vlajky odvodzujú od farieb erbu, súčasná vlajka mesta Spišská Nová Ves pozostáva zo štyroch pozdĺžnych, rovnako širokých pruhov nasledovných farieb v tomto poradí:

 • žltá - farba hlavnej erbovej figúry ruže, ako náhrada za zlatú,

 • zelená - farba trojvršia a stopiek ruží,

 • biela - farba baníckych kladív, ako náhrada za striebornú,

 • modrá - farba štítového poľa.

Vlajka mesta má pomer strán 2 : 3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky.

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Spišská Nová Ves
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.