Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Piatok, 21 september 2018

Dnes má meniny
Matúš
Zajtra má meniny
Móric

Štatistiky

Návštevníkov: 109545

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Všeobecné informácie

Výskumnými úlohami týkajúcimi sa sledovania vývoja a zmien v oblasti živej a neživej prírody Tatier sa zaoberá tím vedeckých pracovníkov Výskumnej stanice ŠL TANAPu.

O vzniku a vývoji Tatier, ich geologickom zložení, o pôvodnej faune a flóre na území Tatranského národného parku informujeme návštevníkov prostredníctvom Múzea TANAPu, Expozície tatranskej prírody (botanická záhrada) a informačných stredísk.

Účasť na výstavách zameraných na ponuku služieb v oblasti cestovného ruchu, vydávanie dvojmesačníka Tatry, informačných letákov o prírode Tatier, či zriaďovanie náučných chodníkov je len časť našej rozsiahlej edično-propagačnej činnosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je v rámci ekovýchovy aj práca lesných pedagógov so školami.

Prostredníctvom Strediska terénnych služieb sa na území TANAPu a PIENAPu staráme o viac ako 600 km turistických chodníkov a to zabezpečením ich údržby a značkovania. Súčasne prostredníctvom pútačov, smerovníkov a informačných tabúľ vytvárame a udržiavame informačnú turistickú sieť.

Starostlivosťou o drobné vodné toky v celkovej dĺžke 1 170 km zabezpečujeme ich prietočnosť (prevencia proti povodniam, škodám spôsobených vodou na okolitých pozemkoch a komunikáciách) a kvalitu vody, ktorá je odoberaná v podobe pitnej vody podtatranskými obcami.

Veľkú pozornosť venujeme ochrane a starostlivosti o živočíšstvo, vrátane chovu pôvodných druhov rýb určených na zarybňovanie tatranských tokov.

Spravujeme lesné pozemky, stavby a celý nehnuteľný majetok štátu, ktorý vedieme vo svojej evidencii. V rámci platnej legislatívy prinavraciame lesné nehnuteľnosti pôvodným vlastníkom.

Súčasťou našej praktickej starostlivosti o lesné ekosystémy je pestovanie a výsadba pôvodných druhov drevín, zachovávanie a zvyšovanie biodiverzity a ekologickej stability lesných porastov, spracovávanie kalamít a obnova plôch poškodených kalamitami.

Zabezpečujeme odvoz dreva na expedičné sklady, manipuláciu surových kmeňov na jednotlivé sortimenty, opravy lesných ciest a zvážnic, spracovanie piliarskej guľatiny (piliarska prvovýroba a druhovýroba) a prípravu stavebnostolárskych výrobkov.

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2018 Štátne lesy TANAP
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.