Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Utorok, 26 marec 2019

Dnes má meniny
Emanuel
Zajtra má meniny
Alena

Štatistiky

Návštevníkov: 143785

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Stručná história mesta Vysoké Tatry

    Blízke okolie Tatier obýval už človek neandertálsky. Neskôr archeologické nálezy (ako mince, zvyšky taviacej pece alebo rôzne trosky) dokazujú prítomnosť moderného človeka na dnešnom území mesta v dobe laténskej aj rímskej, teda už od 5. storočia pred Kristom.

V priebehu sťahovania národov osídlili podhorské oblasti Vysokých Tatier slovanské kmene. Ich príslušníci prichádzali do hôr, aby lovili zver, zbierali liečivé byliny, získavali drevo, pásli dobytok alebo vyrábali uhlie.

Celá oblasť sa postupne v priebehu 10. a 11. storočia stáva súčasťou novovznikajúceho uhorského štátu. Prichádzajú maďarskí vojaci a dochádza tiež k nemeckej kolonizácii. Osídlovanie tatranského územia ovplyňuje od 16. a 17. storočia jeho zvýšené hospodárske využívanie, súvisiace s rozvojom ťažby dreva, pastierstva a baníctva. Vysoké Tatry postupne začínajú vzbudzovať taktiež vedecký záujem – vo svojich vedeckých dielach ich opisuje napr. Matej Bel. Vďaka nemu sa vedomosť o horách dostáva aj za hranice Uhorska do celej Európy.

V roku 1793 bol založený Starý Smokovec ako najstaršia tatranská osada a jadro dnešného mesta Vysoké Tatry. Po skromných začiatkoch kúpeľníctva v Tatrách začína od polovice 19. storočia dochádzať k rozvoju ich rekreačnej a turistickej funkcie, čomu napomáha predovšetkým rozvoj infraštruktúry (vybudovanie železničného prepojenia Tatier s metropolami Budapešťou, Viedňou i Prahou, zriadenie telegrafnej stanice v Starom Smokovci). Vznikajú nové osady (napr. v roku 1872 Štrbské Pleso), v nich sa otvárajú nové ubytovacie zariadenia (napr. hotel Grand v Starom Smokovci v roku 1904). Rozvoj oblasti napreduje aj v období 1. Československej republiky.

V povojnových rokoch vyústila snaha o spojenie všetkých tatranských osád do jedného celku do vzniku samostatnej obce Vysoké Tatry (1947). Už o rok neskôr dochádza vo vtedajšom Československu k zmene spoločenských pomerov, zaniká súkromný sektor a Vysoké Tatry sa postupne začínajú orientovať hlavne na rekreáciu. Veľký vplyv na obec má zriadenie TANAP-u v roku 1949 ako najstaršieho národného parku na Slovensku. V roku 1957 získavajú Vysoké Tatry štatút kúpeľného mesta. Dnešná podoba jeho mena –mesto Vysoké Tatry – vznikla v roku 1999.

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Vysoké Tatry
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.